ISO 18436 KESTİRİMCİ BAKIM EKİBİNİN YETKİNLİK SERTİFİKASYON STANDARDI

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!