Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Küreselleşen dünya düzeninde artık rekabet etmek gittikçe zorlaşıyor. Endüstri 4.0, dijitalleşme, robotların daha çok devreye girmesi ile üretimi iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde yapma ihtiyacı azalıyor. Bundan sonraki dönemde işletme maliyetleri, tesis verimliliği ve emre amadeliği rekabet kabiliyetinde çok daha belirleyici olacaktır. Bu nedenle ülkemizdeki endüstriyel tesislerin küresel pazarda daha rekabetçi olabilmeleri için tesislerindeki performanslarını iyileştirmek zorundalar.

Bu strateji dünya genelinde uygulanmakta olan ve tesisin emre amadeliği ve verimliliğinde çok etkili olan bir bakım stratejisidir. Bu stratejiyi doğru biçimde uygulayan tesisler karlılıklarını iki katına çıkarabilirler. Bu durum işletmenin hem yeni yatırım kabiliyetini hem de rekabet gücünü artıracaktır. Hedeflerimizden bir tanesi bu stratejinin bilinirliğini ve uygulanabilirliğini artırabilmek için sektör paydaşlarına eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunarak ülkemizin değerli endüstriyel tesislerini küresel pazarda daha rekabetçi olmalarını sağlamaktır.

Güvenilirlik Odaklı Bakım Stratejisinin başarısında Kestirimci Bakım Teknolojilerini kullanmak önemlidir. Özellikle Titreşim analizi, Ultrason analizi, Termografi, Elektirksel analizler ve yağ analizi çok yaygın kullanılmaktadır. Ancak çok az sayıda tekniker ve mühendis bu teknolojilerle analiz yapabilme kabiliyetine sahiptir. Üniversitelerde çok detaylı işlenmeyen bu konuların iş hayatında öğrenilmesi gerekmektedir ve çoğunlukla cihaz sağlayıcıları tarafından yüzeysel biçimde öğretilmektedir. Oysa ki iyi bir analist, çalıştığı tesiste duruşları önleyebilir, ekipmanların ömürlerini uzatabilir ve emre ama deliklerini en üst düzeye çıkarabilir. Önemli bir hedefimiz Kestirimci Bakım Teknolojileri konusunda sektörün ihtiyacı olan yetkin ve işinin ehli tekniker ve mühendisleri yetiştirmek üzere eğitim vermektir. Tabii ki sektörde çalışan ve tecrübesi olan tekniker ve mühendisleri de bir üst seviyeye taşımaktır.

Özellikle döner ekipman arızalarının çok önemli bir nedeni Hizasızlıktır. Bir diğeri ise Balanssızlıktır. Bu görevler genellikle teknikerler tarafından uygulanır ve çoğunlukla kötü hizalanmış bir ekipmanın ya da tam dengelenmemiş bir rotorun yaratacağı kayıplar hesaplanmamıştır. Her iki konuda özel hazırlanmış müfredatımız ile ilgili teknikerlere gerek hassas çalışmanın önemini gerekse Hizalamanın ve Dengelemenin varolan teknolojileri kullanarak ne şekide yapılacağını gösteriyoruz.

Sonuç: Müfredatımızda bulunan eğitimler ile endüstriyel bakım sektörünün ihtiyaç duyduğu yetkinlikte tekniker ve mühendis yetiştirerek bu konuda bulunan personel açığının kapanmasına destek oluyoruz. Bir diğer yandan da yetkinliği artan personel sayesinde ülke endüstrisinin üretim performansının artmasında rol oynayarak diğer küresel üreticilerle rekabet edebilirliğine küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!