ISO 18436 Kapsamı Nedir?

ISO 18436 Kapsamı Nedir?

Bu standart ile Tesislerde makine bakımı alanında çalışan tekniker ve mühendislerin kullandıkları durum izleme teknolojileri konusunda yetkinliklerini ölçme ve sertifikalandırmaları ile ilgili detayları işlenmiştir. Standard şu an için 8 ayrı alt başlıkta toplanmış ve teknolojilere göre eğitimlerde hangi konuların hangi sürelerle anlatılacağı, eğitim veren kurumun ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği, personelin deneyim süresinin ne olması gerektiği ve bağımsız sınav ve sertifikalandırma kuruluşun hangi şartları sağlamak zorunda olduğu anlatılmıştır. ISO 18436 standardının alt maddeleri ise şu şekilde gruplandırılmıştır:

 

ISO 18436-1 : Personel Belgelendirme yapacak kuruluşun sahip olması gereken standartları belirler. Zem akademi Titreşim, Ultrasound ve Termografi konusunda MIBOC tarafından yapılan sınavları uygular. MIBOC IEC 17024’ göre ISO 18436-1 konusunda, dünya genelinde akredite bir kurumdur.

 

ISO 18436-2 : Titreşim analizi konusunda eğitim veren kurumların hangi müfredatları kaç saat süre ile anlatması gerektiği, sertifika alınabilmesi için ne kadarlık bir süre tecrübe gerektiği gibi hususların detaylandırıldığı standarttır.  ZEM , bu standart kapsamında Mobius Enstitüsünün materyalleri ve eğitim sistemini takip eder. Eğitimler ve sertifikasyon toplam 4 seviye şeklinde uygulanmaktadır

 

ISO 18436-3 : Durum izleme Teknolojileri konusunda eğitim veren kuruluşların sahip olması gereken standartların ne olduğu detaylandırılmıştır. ZEM akademi bu kapsamda bu standartlara sahip olan Mobius Enstitüsü partnerliğinde Titreşim, Ultrasound ve Termografi eğitimleri vermektedir.

 

ISO 18436-4 : Sahada çalışan ve yağ analizi konusunda görevli personelin eğitiminde hangi konu başlıklarının, hangi sürelerde verileceği ve sertifika alınabilmesi için ne kadarlık bir süre tecrübe gerektiği gibi hususların detaylandırıldığı standarttır. Zem akademi yakında bu konuda eğitimlere başylayacaktır. Tekniker seviyesi 2 kademe, analist seviyesi 3 kademeden oluşur.

 

ISO 18436-5 : Laboratuvarda yağ analizi konusunda görevli personelin eğitiminde hangi konu başlıklarının, hangi sürelerde verileceği ve sertifika alınabilmesi için ne kadarlık bir süre tecrübe gerektiği gibi hususların detaylandırıldığı standarttır. Toplam 2 seviyedir.

 

ISO 18436-6 : Akustik emisyon konusunda görevli personelin eğitiminde hangi konu başlıklarının, hangi sürelerde verileceği ve sertifika alınabilmesi için ne kadarlık bir süre tecrübe gerektiği gibi hususların detaylandırıldığı standarttır.

 

ISO 18436-7 :  Bakım departmanlarında Termal kamera kullanan ve analiz yapan personelin eğitiminde hangi konu başlıklarının, hangi sürelerde verileceği ve sertifika alınabilmesi için ne kadarlık bir süre tecrübe gerektiği gibi hususların detaylandırıldığı standarttır ZEM Akademi standart kapsamında MOBIUS materyallerini ve eğitim sistemini takip eder. Toplam 3 seviyedir.

 

ISO 18436-8 : Bakım departmanlarında Ultrasonik dedektör kullanan ve analiz yapan personelin eğitiminde hangi konu başlıklarının, hangi sürelerde verileceği ve sertifika alınabilmesi için ne kadarlık bir süre tecrübe gerektiği gibi hususların detaylandırıldığı standarttır. ZEM Akademi standart kapsamında MOBIUS materyallerini ve eğitim sistemini takip eder. Toplam 3 seviyedir.

 

Bilgi almak istiyorum

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak istiyorum.
    Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

    Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!