Ilearnreliability Platformu

ILEARNRELIABILITY™ ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (LMS)

iLearnReliability, tesisinizde çalışan  herkes için çok çeşitli konularda eğitim sağlayan web tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir (LMS). Farklı kitleler için tasarlanmış “saha uygulamaları”, “yönetici brifingleri”, “beceri eğitimi” ve diğer modüller bulunmaktadır Farklı görevdeki kişiler için, aynı konu birden fazla şekilde ve farklı anlatımla işlenir. Çünkü teknikerin, mühendisin, bakım müdürünün, finans görevlilerinin ve müdürlerinin, depo yöneticileri ve satin alma görevlilerinin her konuya bakış açısı farklı olsa da tek bir ortak hedef üzerinde aynı dili konuşabilir hale gelmeleri gerekir.

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!