ENDÜSTRI 4.0’DA HIZLA ILERLIYORUZ. TESISINIZDE EKIPMAN VERILERINI ANALIZ EDEBILEN VAR MI?

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!