HASSAS ŞAFT HİZALAMA EĞİTİMİ

Hassas hizalanmış makineler daha sorunsuz çalışır ve daha az arızaya maruz kalır, ayrıca daha az enerji tüketirler. Hassas hizalama, güvenilirlik geliştirme stratejinizin bir parçası olmalıdır.

Hassas hizalama = güvenilirlik

Hassas hizalama elde etmek, topal ayağı ortadan kaldırmak, güvenilir dönen makineler elde etmenin anahtarlarından biridir. Yanlış hizalamai şaftın her dönüşünde, kaplini, yatakları, keçeleri ve destek yapısını aşırı gerilim ve zorlamaya maruz bırakır. Makinenin ömrünü azaltır ve fazladan enerji tüketir.

Bir sentil çakısı veya komparatör kullanmak (komparatör kullanımı konusunda eğitim alınmamışsa) yeterli değildir. Hassas hizalama ve topal ayağın ortadan kaldırılması, güvenilirliği artırmaya çalışan bir organizasyonun temel becerilerinden bazılarıdır.

Kullanımı kolay ≠ yapması kolay

Ne yazık ki, tüm dünyada kuruluşların lazer hizalama sistemlerini, sistemin nasıl kullanılacağına veya hassas hizalamanın ne anlama geldiğine dair gerekli eğitimi almadan satın alması yaygındır. Sonuç olarak, bakım teknikerleri sadece ekrandaki komutları takip eder ve şaftları hizalamak için cihazın yönergelerini takip ederler. Bu nedenle, makinelerin yanlış hizalanmış şaftlar ve gergin muhafazalarla (topal ayak nedeniyle) çalıştırılması yaygındır.

Bakım teknikerlerinin hassas hizalamanın önemini anlamaları ve ölçümlerin onlara ne söylediğini anlamaları çok önemlidir. Farklı makine tasarımları ve montaj sorunları nedeniyle ortaya çıkan zorlukların nasıl üstesinden gelineceğini de anlamaları gerekir.

Bir lazer hizalama sistemi satın almak ve bu nedenle hassas hizalamaya sahip olduğunuzu varsaymak yeterli değildir.

Yerinde, uzman bir eğitmenle pratik, uygulamalı eğitim

Kurs tesisinizde verilebilir ve ekibinizin öğrendiklerini uygulamaya koymasını sağlar. Kurs, animasyonları ve simülasyonları içerir, ancak deneyimli eğitmen, görevlerin her birinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermek için “test ekipmanı” da kullanabilir.

E-öğrenme: etkileşimli, görseller ve aniimasyonlarla – tekrar tekrar öğrenin

Müşterilerimizin hassas hizalama konusunda en yaygın olarak kullandığı yol, iLearnAlignment e-öğrenme kursudur. Bağımsız bir ürün olarak satın alınabilir. iLearnReliability™ Öğrenim Yönetim Sisteminde bu kursun tamamı mevcuttur

iLearnBalancing, her seferinde bir slayt olmak üzere adım adım eğitim sağlar. Anlatımlar 4 saat 39 dakikadır (968 slayt). Aancak eğitimi tamamlamak daha uzun sürer. Her konu alanıyla ilgili quizler de eğitime dahildir.

Modern lazer hizalama sistemleri de oldukça görsel ve basit bir kullanıma sahip olsa da, birçok durumda hizalamayı yapan kişinin çeşitli ayarlamalar yaparken aslında tam olarak neler olduğunu anlamadığı anlamına gelir. iLearnAlignment eğitimi, durum ne olursa olsun her seferinde hassas hizalamanın sağlanabilmesini sağlayacaktır.

Kurs ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilir, ancak “standart” kurs şunları kapsar:

Hassas hizalamaya genel bakış

Güvenilirlik faydaları dahil olmak üzere hizalamaya ayrıntılı bir giriş

Komparatörle hizalamada hesaplamalarının temelleri

Ön yüz-çember metodu

Ön hizalama kontrolleri

Topal ayak algılama ve düzeltme

Ayrıntılı olarak ön yüz-çember yöntemi

Ayrıntılı olarak ters kadran yöntemi

Detaylı lazer hizalama yöntemleri

Makineyi hareket ettirmek (ve cıvataya bağlı ve tabana bağlı durumlarla nasıl başa çıkılacağı)

Dinamik ve termal büyüme ile başa çıkmak

Makine katarı hizalaması

Bu eğitim, herhangi bir hizalama uygulayıcısını veya titreşim analistini, ekipmanın güvenilirliği için çok önemli olan hassas hizalamayı başarmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle hazırlayacaktır. Güvenilirlik mühendisleri ve bakım süpervizörleri de bu eğitimden faydalanacaktır.

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!