Varlık Stratejisi Geliştirme

VARLIK STRATEJİSİ GELİŞTİRME

İşlenen konular: Varlık stratejisi geliştirme, ana varlık listesi (MAL) ve malzeme listesi (BOM), arıza ağacı analizi, arıza modları etkileri ve kritiklik analizi (FMECA), güvenilirlik odaklı bakım (RCM) ve önleyici bakım optimizasyonu (PMO) .

Her güvenilirlik ve bakım geliştirme programı, etkili bir bakım stratejisi oluşturan bir teknik kullanmalıdır. Duruma dayalı bakım, periyodik bakım ve diğer unsurlar doğru dengelenmelidir. Ne yazık ki, birçok tesiste bakım stratejisi ve durum izleme planı basitçe zamanla gelişir. Sonuç olarak, hiçbir değer katmayan, çok az değer sağlayan veya bazı durumlarda ekipmana gerçekten zarar veren görevler ve ölçümler  yapılmaktadır.

Bu kursta, bir varlık stratejisinin nasıl geliştirileceğini öğreneceksiniz. Sürece ayrıntılı bir genel bakışın ardından , olması gereken bazı temel bileşenleri (bir ana varlık listesi, malzeme listesi, bir CMMS, vb.) tanımladıktan sonra, varlık stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olacak dört yöntemi ele alacağız.

İlk olarak, arıza ağacı analizinin ayrıntılı bir özeti ile başlayacağız. Bu teknik özellikle varlık stratejisini geliştirmek için kullanılmasa da FMECA ve RCM’yi (ve ayrı bir kursta ele alınan RCA’yı) destekleyen çok güçlü bir araçtır.

Ardından, arıza modlarıi etkileri  ve kritiklik analizi’ni (FMECA) tartışacağız. Bu, arızaların minimumda tutulmasını sağlamak için yapılması gereken görevlerin her birini belirlemenizi sağlayan çok güçlü bir araçtır. Bu teknik genellikle kök neden analizi yapılırken kullanılır ve yaşam döngüsü maliyetlerinin minimumda tutulmasını sağlamak için yeni projelerin tasarım aşamasında kullanılmalıdır.

Ardından, güvenilirlik odaklı bakımı (RCM) tartışacağız. Birçoğu FMECA’nın RCM’nin bir alt kümesi olduğunu iddia edebilir, ancak RCM ile başarılı olmak istiyorsanız, FMECA’ya aşina olmak kesinlikle çok yardımcı olur.

Son olarak, önleyici bakım optimizasyonu’nu (PMO) ele alacağız.

Kurslarımız ISO ve IEC Uluslararası standartlarını takip eder. Bu nedenle, tartışacağımız Mobius Institute’un RCM veya FMECA teorisi değildir. Uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Bu ders modülleri Varlık Güvenilirlik Mühendisliği® ARP-E kursundan alınmıştır, ancak bu kurs aynı zamanda bakım yöneticilerinin, planlayıcıların ve durum izleme programının yöneticilerinin ilgisini çekecektir.

ARP-E kursunu satin alırsanız bu kurs ücreti ARP-E kurs ücretinden düşülecektir.

Dil İngilizce

DERSLER: 35

SÜRE: 8  saat

ABONELİK SÜRESİ: 3 ay

Kurs, Mobius Enstitüsü’nün kurucusu ve CEO’su Jason Tranter tarafından verilen yaklaşık 8 saatlik video derslerini içerir.

ZEM AKADEMİ

Güvenilirlik Dönüşümünde Başarıya Ulaşmak İçin İnsanları Ve İnsan Hatalarının Kaynaklarını Anlamak Zorundasınız

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!