Psikloji, Kültür Ve İnsan Hatası

PSİKLOJİ, KÜLTÜR VE İNSAN HATASI

İşlenen konular: İnsan davranışını anlamak, insan hatası ve insan performans yönetimi, kültür değişimi ve insan , “güvenilirlik felsefesini” benimsemek.

Güvenilirlik geliştirme girişiminin temel gereksinimi, kuruluştaki herkesin davranışını değiştirmenizdir. Kuruluşun en üst düzeylerinde doğru türde desteğe ihtiyacınız var ve kuruluştaki herkesin sürece katkıda bulunmasına ihtiyacınız var. Sadece yeni uygulamalar ve teknikler uygulayarak insanları değiştirmeye çalışırsanız başarılı olamazsınız.

Kurs dört bölüme ayrılmıştır.

  1. Odak noktasının insan davranışını anlamak olduğu “Güvenilirlik Psikolojisi” ile başlıyoruz. Güvenilir insanlar için bu garip bir konu gibi görünebilir, ancak insan davranışını (bilişsel önyargılar, akran grubu baskısı, motivasyon, detaylı baktığımızda daha neler görebileceğimizi) anlamaya başladığınızda, tesiste neden bu kadar çok sorunun olduğunu ve değişiklik yapmak için ne gerekeceğini hemen anlayacaksınız. Bu eğlenceli bir konudur, sonuçların sizi şaşırtacağı sayısız deneyim sağlar.
  2. Ardından, “İnsan hatası ve insan performans yönetimi”ne odaklanıyoruz. Bu konuyu anlamadan arızaların (ve kazaların) neden oluştuğunu, kaza ve arızalardan nasıl kaçınılacağını gerçekten anlamak mümkün değildir.
  3. Ardından, odak noktası “Kültür değişikliği”, insanların davranışlarının isteyerek değişmesini sağlamak için ne yapılması gerektiğidir. Davranışlar değişmelidir ve değişimi zorlamak çok sınırlı bir başarı sağlayacaktır.
  4. Sonunda, bir bonus bölüm olarak Varlık Güvenilirliği Dönüşümü® [ART] sürecimizin “İNSAN Aşaması”nı dahil ettik. Önce ART sürecine genel bakış kursunu aldıysanız kesinlikle yardımcı olacaktır, ancak almadıysanız yine de anlamlı olacaktır.

Bu eğitim, aşağıdaki özelliklere nasıl ulaşabileceğinizi anlatır

  • Kilit kişiler liderlik nitelikleri sergiler
  • Herkes, güvenilir bir tesiste çalışmanın nasıl fayda sağlayacağının farkındadır ve güvenilir bir tesisin ne olduğunu (ve oraya nasıl gidileceğini) anlar.
  • İnsanlar görevlerini ve sorumluluklarını anlarlar.
  • İnsanlar eğitilmiş ve sertifikalandırılmıştır, bu nedenle görevlerini yerine getirmek için bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptirler (görevle ilgili gereksinimlerin yeterliliğini kontrol ettikten sonra)
  • Ve insanlar güvenilirlik geliştirme sürecine dahil olurlar.

Dürüst olmak gerekirse, listedeki son öğe, bu kurstaki diğer her şeyin doruk noktasıdır ve programınınızı rayına sokmanız için en önemli unsurdur. Fabrika iş gücünün ve yönetiminin çoğunluğunun hevesli katılımını başarılı bir şekilde kazanırsanız, başarılı bir programa sahip olursunuz. Onsuz, büyük ölçüde teknik alanlarda birkaç başarı elde etmekten başka bir şey yapamayıp sürekli  mücadele halinde olacaksınız.

​Bu eğitim, Varlık Güvenilirlik Liderliği® (ARP) ARP-L kursundan alınmıştır; bu nedenle, bir güvenilirlik geliştirme programını veya bu konuda başka herhangi bir “değişim programını” başarıyla uygulamak isteyen herkes için mükemmeldir.

ARP-L kursunu satin alırsanız bu kurs ücreti ARP-L kurs ücretinden düşülecektir.

Dil İngilizce

DERSLER: 27

SÜRE: 10 saat 10 dakika

ABONELİK SÜRESİ: 3 ay

Kurs, Mobius Enstitüsü’nün kurucusu ve CEO’su Jason Tranter tarafından verilen yaklaşık 10 saat 10 dakikalık video derslerini içerir.

ZEM AKADEMİ

Güvenilirlik Dönüşümünde Başarıya Ulaşmak İçin İnsanları Ve İnsan Hatalarının Kaynaklarını Anlamak Zorundasınız

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.

Zem akademi ile eyleme geçeceksiniz!